ПЕЧАТНИЦА СЪС ЗАТВОРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ
   ПРЕДПЕЧАТ, ПЕЧАТ НА ДАНЪЧНИ ФАКТУРИ, СЧЕТОВОДНИ И ФИРМЕНИ ФОРМУЛЯРИ
   ПРОДАЖБА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОФИС КОНСУМАТИВИ ЗА КОПИРНА ТЕХНИКА


ДОСТАВКА НА МЯСТО
© 2011 •  ОФИС ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ

 

Дейността на Офис Глобал България е насочена към предпечат, печат на счетоводни
и фирмени формуляри, данъчни фактури, брошури, флаери, стикери и други видове полиграфически продукти.
Разполагаме със собствена печатна база, която позволява изработването на персонализирани формуляри с микроперфорация и машинна номерация, извършването на довършителни процеси и различни книговезки услуги.
Затворения производствен цикъл, дава възможност преминаването през всички етапи до получаването на краен продукт.
За изтеклите години, фирмата работи успешно с крайни клиенти, рекламни агенции и книжарници в цялата страна.
Благодарение на прецизното качество, спазване на сроковете на изработка, лоялността и конфиденциалността от двете
страни, наши клиенти са големи Български и чуждестранни фирми от различни браншове. Това показва, че сме заслужили
тяхното доверие и уважение и на нас може да се разчита.
При нас можете да намерите основните формуляри които се използват съгласно счетоводния стандарт в страната.
Ние помним от къде сме тръгнали, гордеем се с постигнатото и начертаната от нас посока е вярна, което го доказва
постоянно нарастващия брой на нашите клиенти. Ние разработваме и реализираме вашите идеи, като предлагаме индивидуален подход към всеки един от вас. Ценим Вас и Вашето време и целта ни е да отговаряме на изискванията Ви
по отношение на качество, срок и цена.
Сподели с:
За нас никоя поръчка не е твърде малка или голяма, ние правим това, в което сме най-добри.