ПЕЧАТНИЦА СЪС ЗАТВОРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ
   ПРЕДПЕЧАТ, ПЕЧАТ НА ДАНЪЧНИ ФАКТУРИ, СЧЕТОВОДНИ И ФИРМЕНИ ФОРМУЛЯРИ
   ПРОДАЖБА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОФИС КОНСУМАТИВИ ЗА КОПИРНА ТЕХНИКА


ДОСТАВКА НА МЯСТО
"ОФИС ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ" ООД  изработва:
ФИРМЕНИ ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАЯВКА НА КЛИЕНТА
ДАНЪЧНИ ФАКТУРИ
ДЕСЕТ ЦИФРОВА МАШИННА НОМЕРАЦИЯ, МИКРОПЕРФОРАЦИЯ
ОФСЕТОВ ЕДНОЦВЕТЕН И ПЪЛНОЦВЕТЕН ПЕЧАТ
върху хартия (от 40 до 300 гр.) -
химизирана, офсетова, вестникарска, самозалепваща, хромoва и картон
ДОВЪРШИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ И КНИГОВЕЗКИ УСЛУГИ
БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ

КАСА И СЧЕТОВОДСТВО

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

СТОКОВО МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ

ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

ЛИЧЕН СЪСТАВ

КНИГИ И ДНЕВНИЦИ ПО ЗАЯВКА
СЧЕТОВОДНИ ФОРМУЛЯРИ
© 2011 •  ОФИС ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ